Suivre l actualité du Blog dans votre boîte mail / Entrez votre courriel

dimanche 22 juillet 2018

Simeth Maya Balam Ixchel en Pologne du 3 au 12 aout :Gdansk/Sopot

Zielone Kręgi Szamański Festiwal Uzdrawiania

Green Circles Festival


Festival organisé par :
Ośrodek Duchowych i Twórczych Stylów Życia Zielone Kręgi 


Mayan Ceremonies


 Les Cérémonies Mayas seront conduites par : Simeth Balam Ixchel

En plus des Cérémonies et ateliers, Simeth tiendra un stand d'artisanat d'art 
Il sera aussi possible de réserver pour des consultations privées.

Contact : 0660201589 / MP :  https://www.facebook.com/profile.php?id=100010507815993


Détails
With joy and pride I announce another guest of GREEN CIRCLES Festival. 
This year for the first time we will be hosting Simeth Maya – Balam Ixchel (Mayan Healer from Mexico, Palenque).
Simeth will take us into the world of ancient Mayan Traditions inviting us to the Star Dance, connecting with our own Totems, purification in a traditional Mayan Sweat Lodge.

We will also be healing our hearts during the CACAO CEREMONY, finding our power and courage during the FIRE CEREMONY supported by the power of Jaguar, and also celebrating life in it's fullest at CORN CEREMONY.

It will be colourful, joyful, energetical and deep.
Maltiox!

Details and tickets on zielonekregi.pl/en/discount till the end of May!/

I invite you to join the shamanic worlds together.
Mariola Floreska


Simeth Maya - Member of Mayan Mexican "Council of Wisdom", Peace Banner Spokesman in Europe, and representative of Mexican Traditions and Ceremonies in Europe. As a Guardian of the Sacred Fire "HUEHUETEOTL" and Sacerdotisa-Sahumadora she was officially nominated in 2012 to share Mayan Traditions and Sacred Rituals. She specializes in Mayan history based on the Sacred Mayan Calendar Tzolkin.

Z radością i dumą przedstawiam kolejnego gościa Festiwalu ZIELONE KRĘGI . W tym roku gościć u nas będzie po raz pierwszy Simeth Maya - Balam Ixchel (Majańska Uzdrowicielka z Meksyku, Palenque) .
Simeth zabierze nas w świat dawnych tradycji majańskich zapraszając do Tańca Gwiazd , kontaktu z własnymi Totemami, oczyszczania się w tradycyjnym Majańskim Szałasie Potów.
Będziemy też uzdrawiać swoje serca w CEREMONII CACAO , odnajdywać swą moc i odwagę w CEREMONII OGNIA wspartej mocą Jaguara, a także cieszyć się pełnią życia w CEREMONII KUKURYDZY.


Będzie barwnie, radośnie , energetycznie i głęboko.
Maltiox!

szczegóły i bilety na zielonekregi.pl
/ uwaga promocja do końca maja/

zapraszam do wspólnego zanurzenia się w szamańskie światy
Mariola Floreska


Smeth Maya jest członkiem Meksykańskich Majan "Council of Wisdom", Rzecznikiem Sztandaru Pokoju w Europie oraz reprezentantem Meksykańskich Tradycji i Ceremonii w Europie.
Jako Strażnik Świętego Ognia "HUEHUETEOTL" i Kapłanka Ognia (Sacerdotisa-Sahumadora) została w 2012 roku uroczyście nominowana do przekazu Majańskich tradycji i Świętych Rytuałów.
Specjalizuje się w historii Majów opartej na Świętym Kalendarzu Majów Tzolkin.